Bầu chức danh Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa 10

10-06-2024, 11:02

Sáng 10/6, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 18, thông qua việc thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và bầu chức danh chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Xem thêm