HĐND Đà Nẵng hủy dự toán 266 công trình không thể giải ngân vốn

24-05-2024, 15:09

Ngày 24/5, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 17, thảo luận, xem xét thông qua một số tờ trình, dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội thành phố, trong đó, thống nhất hủy dự toán đối với 266 công trình, dự án có tổng vốn hơn 656 tỷ đồng đã không thể giải ngân năm 2023.

Xem thêm