Cắt vốn dự án ì ạch, thúc giải ngân đầu tư công

19-05-2024, 10:21

Được giao nhiệm vụ thực hiện đầu tư công năm 2024 là hơn 79.000 tỷ đồng, TP.HCM xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nỗ lực thực hiện ngay từ đầu năm. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong 4 tháng đầu năm khá thấp, không đạt mục tiêu đề ra. TP.HCM đã quyết định cắt vốn ở những dự án ì ạch, điều chuyển vốn sang dự án có tỷ lệ giải ngân cao để đẩy nhanh tiến độ. Thông tin của Truyền hình Thông tấn – VNEWS.

S Việt Nam

TP HCM

Xã hội

Xem thêm