Gia Lai chật vật giải ngân vốn đầu tư công

18-05-2024, 09:05

Gia Lai giải ngân vốn đầu tư công chậm chạp hai năm liên tiếp, đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tính đến hết quý 1, tỉnh này mới chỉ giải ngân được trên 337 tỷ đồng, đạt hơn 8% kế hoạch, thấp xa so với bình quân chung của cả nước.

S Việt Nam

Gia Lai

Địa phương

Xã hội

Xem thêm