Quảng Bình đảm bảo chất lượng các công trình vốn đầu tư công

18-04-2024, 20:39

Nhằm mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ cao trong năm 2024 , tỉnh Quảng Bình đang tập trung huy động nguồn lực, tháo gỡ các vướng mắc, triển khai các dự án có nguồn vốn đầu tư công. Qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, thay đổi diện mạo tại các địa phương. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ, việc đảm bảo chất lượng của các công trình cũng được đặt lên hàng đầu.

S Việt Nam

Quảng Bình

Xã hội

Kinh tế

Xem thêm