BHYT - "Điểm tựa" sức khỏe cho người cao tuổi

21-05-2024, 20:59

Là nhóm đối tượng đã suy giảm nhiều về thể lực sau thời gian dài lao động và cống hiến, người cao tuổi có tần suất và chi phí khám, chữa bệnh bình quân cao hơn các nhóm đối tượng khác. Tham gia BHYT là điều cần thiết và hữu ích cho họ, đặc biệt khi điều trị nhiều bệnh lý dài ngày.

Xem thêm