Biểu dương thanh niên, sinh viên xuất sắc

26-05-2024, 18:49

Ngày 26/5, tại thành phố Đà Nẵng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức gặp mặt, tuyên dương thanh niên, sinh viên Hà Tĩnh tiêu biểu đang công tác và học tập tại khu vực miền Trung.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Hà Tĩnh

Xem thêm