Bình Phước ban hành kế hoạch ứng phó hạn hán

23-04-2024, 22:24

Trước tình hình nắng nóng gay gắt, kéo dài, nước trong các ao hồ, sông suối bị suy kiệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch ứng phó với hạn hán xảy ra diện rộng.

S Việt Nam

Bình Phước

Xã hội

Môi trường – Công nghệ

Xem thêm