Bình Thuận phát triển du lịch xanh tại Phú Quý

25-04-2024, 22:09

Từ ngày 23-25/4, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Bình Thuận đã phối hợp tổ chức khảo sát tour tuyến, sản phẩm du lịch mới và chiến dịch truyền thông quảng bá du lịch tại huyện đảo Phú Quý.

S Việt Nam

Bình Thuận

Địa phương

Du lịch

Xem thêm