Bộ đội trường sơn giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp giải phóng miền nam

17-05-2024, 13:25

Kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn Anh hùng (19.5.1959 - 19.5.2024) Sáng nay 17/5, Viện lịch sử quân sự Việt Nam, Binh Đoàn 12, Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ chí minh đã tổ chức hội thảo khoa học: Vai trò của Bộ đội Trường sơn trong các chiến dịch của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1971-1975.

Xem thêm