Brazil và Colombia phối hợp bảo vệ rừng Amazon

09-07-2023, 13:15

Ngày 08/7, Brazil và Colombia đã thảo luận về việc hợp tác trong khu vực nhằm chống lại nạn phá rừng và bảo vệ rừng Amazon, khu rừng nhiệt đới lớn nhất và đa dạng nhất của thế giới.

Xem thêm