Các chính đảng Campuchia công bố cương lĩnh tranh cử

07-02-2023, 19:50

Để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào ngày 23/7 năm nay, các đảng chính trị lớn tại Campuchia đã lần lượt công bố cương lĩnh cho chiến dịch tranh cử, trong đó tập trung vào các cam kết tăng chất lượng sống cho người dân và giải quyết các vấn đề còn tồn tại của đất nước.

Xem thêm