Các công ty tài chính kêu gọi chấm dứt ô nhiễm nhựa

20-04-2024, 12:47

Ngày 19/4, một nhóm gồm 160 công ty tài chính đã kêu gọi các chính phủ đạt được nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân. Lời kêu gọi được đưa ra trước thềm một hội nghị của Liên hợp quốc về ô nhiễm nhựa, dự kiến diễn ra tại Ottawa, Canada, vào tuần tới.

Xem thêm