Cách chức giám đốc, khai trừ Đảng 2 phó giám đốc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc

21-07-2022, 12:22

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Văn Bắc, Giám đốc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc.

S Việt Nam

Vĩnh Phúc

Địa phương

Xem thêm