Cam kết không thiếu điện cho doanh nghiệp

20-03-2024, 06:38

Phản hồi ý kiến Doanh nghiệp FDI lo ngại về tình trạng thiếu điện cho sản xuất, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cam kết, không để thiếu điện trong năm 2024.

Xã hội

Kinh tế

Xem thêm