Cần tháo gỡ nhiều khó khăn khi Phổ cập mầm non 3-5 tuổi 

14-04-2024, 11:22

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất Chính phủ trình Quốc hội để phê duyệt và ban hành nghị quyết phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3-5 tuổi. Việc phổ cập sẽ giúp trẻ có thể có môi trường học tập, phát triển tốt khi ở lứa tuổi còn rất nhỏ. Song cái khó hiện nay là tình trạng thiếu trường lớp, thiếu giáo viên diễn ra ở nhiều nơi. Do vậy nếu triển khai phổ cập thì cũng cần kịp thời tháo gỡ những khó khăn này cho các trường.

Xem thêm