Cần thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống sạt lở bờ sông

25-11-2022, 10:18

Thời gian gần đây, tình trạng sạt lở bờ sông ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn biến ngày càng phức tạp. Nước sông đã xâm thực sâu vào đất sản xuất, gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

S Việt Nam

Thanh Hóa

Xã hội

Đời sống

Môi trường

Xem thêm