f
Tự động phát sau

Một khu phố ở Thanh Hóa chưa có điện lưới quốc gia

30-09-2022, 13:24

Sống ở một khu phố thuộc phường nội thị của thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nhưng đến thời điểm này, dân cư khu phố 12, thuộc phường Bắc Sơn vẫn chưa được sử dụng điện lưới quốc gia mà phải tự kéo điện từ tỉnh Ninh Bình về để sử dụng, Tuy nhiên điện rất yếu khiến cho cuộc sống của hàng trăm nhân khẩu ở đây gặp rất nhiều khó khăn.