Cảnh báo hiện tượng đảo ngược toàn cầu hóa thương mại

13-09-2023, 07:13

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hôm qua đã cảnh báo, dù xu hướng đảo ngược toàn cầu hóa khó có thể trở thành hiện thực, nhưng “những dấu hiệu phân mảnh đầu tiên” đang xuất hiện và có nguy cơ tác động đến tăng trưởng và sự phát triển của các nền kinh tế.

Xem thêm