Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất

19-05-2024, 13:13

Sạt lở đất và những câu chuyện đau lòng do sạt lở đất gây ra không mới, thậm chí đã được nhắc tới nhiều lần như một hồi chuông cảnh báo khẩn cấp. Vậy nhưng năm nào, sạt lở đất cũng xảy ra và để lại hậu quả đáng tiếc không chỉ về tài sản mà còn về cả con người. Đáng nói, sạt lở đất đang có xu hướng gia tăng về cả tần suất lẫn cường độ. Và hậu quả mà nó gây ra cũng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Xem thêm