Châu Âu cần tự chủ về năng lực quốc phòng

17-12-2022, 07:50

Ngày 16/12, Cơ quan Quốc phòng châu Âu (EDA) khuyến nghị các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) nên tăng cường thực hiện các dự án mua sắm quốc phòng chung và không nên phụ thuộc vào quốc gia khác trong ứng phó với các mối đe dọa. EDA là một cơ quan của EU, có nhiệm vụ hỗ trợ các nước thành viên phát triển năng lực quân sự.

Xem thêm