Châu Phi đầu tư vào nguồn nước để tăng trưởng bền vững

27-10-2023, 12:36

Các nước châu Phi nên tăng gấp 3 lần đầu tư vào lĩnh vực nước và vệ sinh để đạt được tăng trưởng bền vững và toàn diện. Đây là nhận định của bà Catarina de Albuquerque, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Đối tác toàn cầu về Vệ sinh và Nước cho mọi người, một tổ chức liên kết với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).

Xem thêm