Chỉ số xếp hạng về bình đẳng giới của Việt Nam tăng 15 bậc

22-05-2024, 12:45

Sáng 22/5 bên cạnh nội dung chính về Công tác nhân sự, một trong những nội dung được các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV quan tâm là Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới cũng như giải pháp thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội.

Xem thêm