Chia rẽ về dự thảo liên quan vũ khí hạt nhân trong không gian

21-05-2024, 18:26

Ngày 20/5, Nga đã trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự thảo nghị quyết kêu gọi tất cả các nước không triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian vũ trụ. Tuy nhiên, dự thảo này đã không được thông qua, do các nước thành viên vẫn chia rẽ về vấn đề này.

Xem thêm