Cho ý kiến dự án Luật Bảo vệ người tiêu dùng (sửa đổi)

26-05-2023, 11:13

Tiếp tục chương trình của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sáng 26/5, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Các đại biểu đánh giá cao quá trình tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật cũng đã được tiến hành công phu, khoa học và cầu thị đồng thời cho ý kiến vào một số nội dung cụ thể.

Xem thêm