Chống gian lận trong hoạt động thương mại điện tử

04-12-2023, 16:22

Hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đang chiếm ưu thế lớn, tuy nhiên hoạt động này cũng còn nhiều bất cập, nhất là việc bán hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, trốn thuế của các chủ tài khoản kinh doanh trực tuyến, gây thất thu thuế cho nhà nước. Đây là vấn đề này cần được chấn chỉnh để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tránh thất thu thuế trước sự phát triển của kênh phân phối hiện đại.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Kinh tế

Chống buôn lậu - hàng giả

Xem thêm