Chống sốc cho học sinh với đề thi mới

02-04-2024, 08:20

Dù đã có đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, tuy nhiên việc làm được tốt theo định dạng mới này không phải dễ dàng với học sinh lớp 11 hiện nay khi các em đã có 9 năm học theo chương trình cũ. Để giúp học sinh sớm bắt kịp theo chương trình này thì không chỉ cần sự nỗ lực từ giáo viên, các trường mà còn sự hỗ trợ, chỉ đạo từ phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhất là có 1 ngân hàng đề chung để tham khảo.

Xem thêm