Chủ động ứng phó với xâm nhập mặn

23-02-2024, 15:56

Mặc dù mới đầu năm nhưng tình trạng xâm nhập mặn đã ảnh hưởng tới nhiều diện tích đất nông nghiệp tại khu vực hạ lưu sông Vu Gia – Thu Bồn. Trước tình trạng này, các địa phương đang tích cực phối hợp với ngành chức năng đã và đang triển khai công tác chống hạn mặn, đảm bảo cho diện tích lúa Đông Xuân không bị ảnh hưởng. Phản ánh của Truyền hình Thông tấn.

Xem thêm