Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt các chức sắc tôn giáo

13-06-2024, 18:15

Chiều 13/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt đoàn đại biểu lãnh đạo, chức sắc các tổ chức tôn giáo nhằm biểu dương truyền thống “phụng đạo, yêu nước”, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tô Lâm

Xem thêm