Chuối tươi xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

04-11-2022, 08:47

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả chuối tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc. Nghị định thư có hiệu lực trong 5 năm và sẽ tự động gia hạn hiệu lực theo chu kỳ 5 năm.

Xem thêm