Chương trình Xuân Quê hương năm 2024 sẽ tổ chức tại TP Hồ Chí Minh

14-12-2023, 06:48

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình Xuân Quê hương năm 2024.

Xem thêm