Cơ hội thay đổi nhờ xuất khẩu lao động

19-04-2024, 09:11

Thái Bình là tỉnh có nguồn lao động dồi dào với trên 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động. Để giải quyết việc làm cho lao động địa phương, góp phần giảm nghèo bền vững, thời gian qua tỉnh Thái Bình đã thực hiện nhiều chính sách nhằm đẩy mạnh xuất khẩu lao động, vừa phát huy lợi thế nguồn lao động trẻ, dồi dào, vừa giúp người lao động có cơ hội việc làm với mức lương cao, góp phần nâng cao đời sống cho bản thân và gia đình.

S Việt Nam

Thái Bình

Xã hội

Đời sống

Xem thêm