Từ đầu năm, hơn 23.000 người đi xuất khẩu lao động

05-03-2024, 06:49

Báo cáo của Bộ LĐ TB và XH cho biết chỉ riêng trong tháng 2 vừa qua, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 10.553 người. Thị trường Nhật Bản có số lao động đi làm việc nhiều nhất, với hơn 8.200 người.

Xem thêm