Công đảng Anh cam kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

08-10-2023, 20:23

Ngày 8/10, lãnh đạo Công đảng đối lập của Anh Keir Starmer cho biết ưu tiên số 1 của đảng này là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và rằng Công đảng sẽ đạt được mục tiêu này rất nhanh chóng.

Xem thêm