Cử tri Hàn Quốc ở nước ngoài đi bỏ phiếu cao kỷ lục

02-04-2024, 20:29

Ủy ban Bầu cử quốc gia Hàn Quốc ngày 2/4 cho biết, tỷ lệ cử tri ở nước ngoài tham gia bỏ phiếu cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến chính thức diễn ra vào ngày 10/4 tới đã đạt mức cao kỷ lục là 62,8%. Đây là tỷ lệ cao nhất kể từ khi việc bỏ phiếu ở nước ngoài được áp dụng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2012.

Xem thêm