Đà Nẵng diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân

14-10-2022, 10:58

Ngày 14/10, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra buổi Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân, nhằm kiểm tra sự phối hợp của kế hoạch ứng phó sự cố, việc truyền đạt thông tin và công tác phối hợp giữa các đơn vị, đánh giá khả năng ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân dựa trên nguồn lực, trang thiết bị hiện có của thành phố.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Khoa học và Công nghệ

Xã hội

Xem thêm