Đà Nẵng ra quân sản xuất đầu năm

16-02-2024, 17:34

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu ra quân sản xuất, tạo không khí sôi động ngay từ đầu năm. Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Kinh tế

Xem thêm