Đặc sắc tại Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023

13-09-2023, 07:23

Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023 sẽ diễn ra ngày 24/9 tới đây với nhiều nét mới. Trong đó, Lễ tưởng niệm 723 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc  sẽ được tổ chức vào buổi tối thay vì thời gian buổi sáng như những năm trước đây.

Xem thêm