Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023

12-08-2023, 06:49

Theo kế hoạch, Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay diễn ra từ ngày 24/9 đến ngày 4/10 (tức ngày 10-20/8 âm lịch) tại hai Khu Di tích Côn Sơn và Kiếp Bạc (Khu Di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc) với nhiều nghi lễ truyền thống.

Văn hóa - Giải trí

Giá trị Việt

Du lịch

Xem thêm