Đại diện Việt Nam được đề cử tại Grammy 2024

12-11-2023, 18:01

Các đề cử tại giải thưởng âm nhạc danh giá nhất hành tinh - giải Grammy 2024 - vừa được công bố. Đáng chú ý, album "Gieo" của nhóm nhạc đến từ Việt Nam - nhóm Ngọt – bất ngờ xuất hiện trong một hạng mục.

Xem thêm