Đắk Lắk cấp bách phòng chống cháy rừng

08-03-2024, 06:52

Theo đánh giá của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, hiện đang là cao điểm mùa khô, thời tiết nắng nóng diễn ra trên diện rộng và kéo dài khiến nhiều khu rừng trên địa bàn tỉnh tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng ở cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Do đó, lực lượng kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với các chủ rừng và chính quyền địa phương chủ động triển khai các phương án cấp bách phòng, chống cháy rừng.

S Việt Nam

Đắk Lắk

Xã hội

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm