Đảm bảo cung cấp điện cho chuỗi sự kiện Năm Du lịch

14-03-2024, 21:36

Năm 2024, tỉnh Điện Biên đăng cai Năm Du lịch quốc gia và cũng là năm Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn. Nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các sự kiện trong năm, Công ty Điện lực Điện Biên đã xây dựng các phương án chi tiết, cụ thể, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố, đảm bảo việc cấp điện an toàn, liên tục, ổn định.

S Việt Nam

Điện Biên

Xã hội

Xem thêm