Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024

21-02-2024, 22:03

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên với việc kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đây cũng là năm đầu tiên tỉnh Điện Biên đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2024 với chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận”.

S Việt Nam

Điện Biên

Du lịch

Điểm đến

Xem thêm