Đảm bảo sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước

19-06-2024, 18:17

Chiều 19/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

Chính trị

Nhà nước

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV

Xem thêm