Đàm phán về thương mại điện tử đạt tiến triển lớn

21-12-2023, 18:30

Các cuộc đàm phán tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nhằm xây dựng những quy tắc toàn cầu về thương mại điện tử đang đạt tiến triển lớn và dự kiến sẽ chính thức kết thúc vào năm sau. Thông tin trên được các nước tổ chức đàm phán đưa ra trong ngày hôm nay 21/12.

Xem thêm