Đảng Cộng sản Việt Nam là trung tâm phát triển của đất nước

01-02-2024, 11:05

94 năm qua, dưới sự lãnh đạo, dẫn dắt của Đảng, dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và thực tiễn cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay đã khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), Phóng viên thường trú TTXVN tại Liên bang Nga đã có cuộc trao đổi với bà Valeria Vershinina - nhà Việt Nam học, Phó Giám đốc Trung tâm ASEAN thuộc Đại học Quan hệ Quốc tế Moskva, về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình phát triển của đất nước.

TTXVN Toàn Cầu

Nga

Thế giới

Xem thêm