Đánh giá công nghệ y tế để xây dựng chính sách BHYT

20-06-2024, 13:47

Đánh giá công nghệ y tế đã trở thành công cụ cần thiết được phát triển và ứng dụng trong quá trình hoạch định chính sách y tế, chính sách BHYT. Sáng nay Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo “Cơ chế chia sẻ thông tin, dữ liệu trong thực hiện các nghiên cứu đánh giá công nghệ y tế” .

Xem thêm