Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống công tác Mặt trận

14-06-2024, 17:50

Sau hai ngày làm việc dân chủ, trách nhiệm, khẩn trương, sáng 14/6 Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ XIX nhiệm kỳ 2024-2029 đã họp phiên bế mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội có sự tham dự của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và 250 đại biểu đại diện cho các giai cấp, tầng lớp nhân dân tỉnh Thái Bình.

S Việt Nam

Thái Bình

Chính trị

Nhà nước

Địa phương

Xem thêm