Đề nghị tiếp tục hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết 43

25-05-2024, 18:38

Tiếp tục kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, chiều 25/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về Báo cáo của Đoàn giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề đối với việc thực hiện nghị quyết số 43, hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhà nước

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV

Trần Thanh Mẫn

Phạm Minh Chính

Xem thêm