Tạo hành lang pháp lý đối với lực lượng cảnh vệ

24-05-2024, 18:34

Tiếp tục Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, chiều 24/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV

Tô Lâm

Xem thêm